Jonah 2:10

Danish(i) 10 Men jeg, jeg vil med Taksigelses Røst ofre til dig, jeg vil betale det, jeg har lovet; Frelse er der hos HERREN. Og HERREN bød Fisken, og den udspyede Jonas paa det tørre Land udspyede Jonas paa det tørre Land.