John 2:3-10

Danish(i) 3 Og der de sattedes Viin, sagde Jesu Moder til ham: de have ikke Viin. 4 Jesus sagde til hende: Kvinde! hvad vil du mig? min Time er endnu ikke kommen. 5 Hans Moder sagde til Tjenerne: hvad som han siger Eder, det gjører. 6 Men der var sex Vandkar af Steen, satte efter Jødernes Renselsesskik, som holdt hver to eller tre Maader. 7 Jesus sagde til dem: fylder Vandkarrene med vand; og de fyldte dem indtil det Øverste. 8 Og han sagde til dem: øser nu og bærer til Køgemesteren; og de bare det til ham. 9 Men der Køgemesteren smagte Vandet, som var blevet Viin, (og vidste ikke, hvorfra det kom, men Tjenerne, som havde øst Vandet, vidste), kaldte Køgemesteren Brudgommen og sagde til ham: 10 hvert Menneske sætter først den gode Viin frem, og naar de ere blevne drukne, da den ringere; du har forvaret den gode Viin indtil nu.