John 18:40

Danish(i) 40 Da raabte de alle igjen og sagde: ikke denne, men Barrabas; og Barrabas var en Røver.