John 11:10

Danish(i) 10 Men vandrer Nogen om Natten da støder han an; thi Lyset er ikke i ham.