Joel 3:5

Danish(i) 5 Og det skal ske, at hver, som paakalder HERRENS Navn, skal undkomme; thi paa Zions Bjerg og i Jerusalem skal der være nogle, som undkomme, saaledes som HERREN har sagt, og iblandt de undslupne skal den være, som HERREN kalder.