Job 2:3-6

Danish(i) 3 Og HERREN sagde til Satan: Har du givet Agt paa min Tjener Job thi der er ingen som han i Landet, en oprigtig og retskaffen Mand, som frygter Gud og viger fra det onde, og han holder endnu fast ved sin Retsindighed; men du har tilskyndet mig imod ham at ødelægge ham uden Aarsag. 4 Da svarede Satan HERREN og sagde: Hud for Hud, ja alt det, en Mand har, giver han for sit Liv. 5 Dog udræk nu din Haand og rør ved hans Ben og hans Kød; hvad gælder det, om han ikke skal fornægte dig lige for dit Ansigt 6 Og HERREN sagde til Satan: Se, han være i din Haand; dog var hans Liv!