Isaiah 32:8

Danish(i) 8 Men den ædle tænker paa ædle Ting, han skal bestaa ved sin ædle Daad.