Haggai 1:5

Danish(i) 5 Og nu, saa siger den HERRE Zebaoth: Giver Agt paa eders Veje!