Exodus 8:29

Danish(i) 29 Og Mose sagde: Se, naar jeg kommer ud fra dig, da vil jeg bede til HERREN, at alle Haande Utøj skal vige fra Farao og fra hans Tjenere og fra hans Folk i Morgen; kun at Farao ikke bedrager mig mere, saa at han ej lader Folket fare at ofre til HERREN.