Esther 1:20

Danish(i) 20 Naar Kongens Befaling høres, som han udsteder i sit ganske Rige - thi det er stort -- da skulle alle Kvinderne holde deres Mænd i Ære, baade store og smaa.