Ephesians 4:6-10

Danish(i) 6 een Gud og Alles Fader, som ere over Alle og ved Alle og i Eder alle! 7 Men enhver af os er naaden given efter Christi gaves Maal. 8 Derfor siger Skriften: han opfoer til det Høie, bortførte Fanger og gav Menneskene Gaver. 9 Men dette: han opfoer, hvad er det, uden at han og først nedfoer til Jordens lave Egne. 10 Den, som nedfoer, er den Samme, som og opfoer langt over alle Himle, at han skulde fylde alle Ting.