Ephesians 2:4-8

Danish(i) 4 Men Gud, som er rig paa Barmhjerighed, formedelst sin store Kjærlighed, med hvilken han elskede os, 5 Levendegjorde ogsaa os med Christus, der vi vare døde i Overtrædelserne, (af Naade ere I frelste!) 6 og opreiste os tillige og satte os tillige i det himmelske Rige ved Christus Jesus, 7 paa det han i de tilkommende Tider kunde vise sin Naades overvættes Rigdom i Godhed mod os udi Christus Jesus. 8 Thi af Naade ere I frelste formedelst Troen, og det ikke af Eder, det er en Guds Gave;