Deuteronomy 5:6-21

Danish(i) 6 Jeg er HERREN din Gud, som udførte dig af Ægyptens Land, af Trælles Hus. 7 Du skal ikke have andre Guder for mig. 8 Du skal intet udskaaret Billede gøre dig eller nogen Lignelse efter det, som er i Himmelen oventil, eller det, som er paa Jorden nedentil, eller det, som er i Vandet, under Jorden. 9 Du skal ikke tilbede dem, ej heller tjene det; thi jeg HERREN din Gud er en nidkær Gud som hjemsøger Fædres Misgerning paa Børn, paa dem i tredje og paa dem i fjerde Led, paa dem, som hade mig; 10 og, som gør Miskundhed i tusinde Led mod dem, som elske rnig, og mod dem, som holde mine Bud. 11 Du skal ikke tage HERREN din Guds Navn forfængeligen; thi HERREN skal ikke lade den være uskyldig, som tager hans Navn forfængeligen. 12 Tag Vare paa Sabbatsdagen, at hellige den, som HERREN din Gud har budet dig. 13 Seks Dage skal du arbejde og gøre al din Gerning; 14 men den syvende Dag er Sabbat for HERREN din Gud, da skal du ingen Gerning gøre, hverken du eller din Søn eller din Datter eller din Svend eller din Pige eller din Okse eller dit Asen eller Dyr eller din fremmede, som er i dine Porte, paa det din Svend og din Pige maa hvile ligesom du. 15 Og du skal komme i Hu, at du var en Træl i Ægyptens Land, og at HERREN din Gud udførte dig derfra, med en stærk Haand og med, en udrakt Arm; derfor har HERREN din Gud budet dig at holde Sabbatsdagen. 16 Ær din Fader og din Moder, som HERREN din Gud har budet dig, paa det dine Dage maa forlænges, og at det maa gaa dig vel i Landet, som HERREN din Gud giver dig. 17 Du skal ikke ihjelslaa. 18 Og du skal ikke bedrive Hor. 19 Og du skal ikke stjæle. 20 Og du skal ikke svare imod din Næste som et falsk Vidne. 21 Og du skal ikke begære din Næstes Hustru; og du skal ikke begære din Næstes Hus, hans Ager eller hans Svend eller hans, Pige, hans Okse eller hans Asen eller noget, som hører din Næste til.