Deuteronomy 5:12

Danish(i) 12 Tag Vare paa Sabbatsdagen, at hellige den, som HERREN din Gud har budet dig.