Deuteronomy 1:19

Danish(i) 19 Saa rejste vi fra Horeb og gik igennem hele den store og forfærdelige Ørk, hvilken I saa, ad Vejen til Amoritens Bjerg, som HERREN vor Gud befalede os; og vi kom til Kades-Barnea.