Deuteronomy 11:12

Danish(i) 12 et Land, som HERREN din Gud har nøje Agt paa; HERREN din Guds Øjne se stedse derpaa fra Aarets Begyndelse og indtil Aarets Ende.