Acts 11:25-27

Danish(i) 25 Men Barnabas drog ud til Tarsus for at opsøge Saulus, og der han fandt ham, førte han ham til Antiochia. 26 Men det skete, at de et heelt Aar igjennem forsamledes i Menigheden og lærte meget Folk, og at Disciplene først i Antiochia bleve kaldte Christne. 27 Men i de samme Dage kom Propheter ned fra Jerusalem til Antiochia.