Acts 10:34

Danish(i) 34 Men Peter oplod Munden og sagde: jeg befinder i Sandhed, at Gud anseer ikke Personer;