2 Samuel 14:17

Danish(i) 17 Og; din Tjenerinde sagde: Min Herre Kongens Ord skal dog være mig til Trøst; thi som en Guds Engel er, saa er min Herre Kongen til at høre det gode og det onde, og HERREN din Gud skal være rned dig.