2 Kings 19:4

Danish(i) 4 Maaske HERREN din Gud vil høre alle Rabsakes Ord, hvem hans Herre, Kongen af Assyrien, sendte for at forhaane den levende Gud, og han vil straffe ham for de Ord, som HERREN din Gud har hørt; saa opløft din Bøn for de overblevne, som findes.