2 Chronicles 1:1

Danish(i) 1 Salomo, Davids Søn, vandt Magt i sit Rige; og HERREN, hans Gud, var med ham og gjorde ham overmaade stor.