1 Timothy 2:1-8

Danish(i) 1 Thi formaner jeg først for alle Ting, der gjøres ydmygelige Begjeringer, Bønner, Forbønner, Taksigelser for alle mennesker, 2 for Konger og alle dem, som ere i Høihed, at vi maa leve et roligt og stille Levnet i al Gudfrygtighed og Ærbarhed; 3 thi dette er godt og behageligt for Gud, vor Frelser, 4 Som vil, at alle Mennesker skulle blive salige og komme til Sandheds Erkjendelse. 5 Thi der er een Gud og een Midler imellem Gud og Menneskene, det Menneske Christus Jesus, 6 som gav sig selv til en Gjenløsnings Betaling for Alle, et Vindesbyrd i sine beleilige Tider, 7 for hvilket jeg er beskikket en Prædiker og Apostel, (jeg siger Sandhed i Christus, jeg lyver ikke,) en Hedningernes Lærer i Tro og Sandhed. 8 Saa vil jeg, at Mændene skulle bede paa hvert Sted, opløftende hellige Hænder uden Vrede og Trætte.