1 Samuel 26:11

Danish(i) 11 saa lade HERREN det ære langt fra mig, at udrække min Haand mod HERRENS Salvede; men nu, kære, tag Spydet, som er ved Hovedgærde, og Vandkrukken, lader os gaa.