1 Samuel 23:11

Danish(i) 11 Mon Mændene af Keila skulde overantvolde mig i hans Haand? mon Saul skal komme ned, saaledes som din Tjener har hørt? HERRE, Israels Gud! Kære, forkynd din Tjener det; og HERREN sagde: Han skal komme ned.