1 Samuel 14:23

Danish(i) 23 Saa frelste HERREN Israel paa den samme Dag, og Striden naaede forbi Beth-Aven.