1 Kings 18:37

Danish(i) 37 Bønhør mig, HERRE! bønhør mig, at dette Folk maa vide, at du, HERRE, du er Gud, og at du har vendt deres Hjerter tilbage.