1 Corinthians 6:14

Danish(i) 14 og Gud har baade oprejst Herren og skal opreise os formedelst sin Kraft.