1 Corinthians 2:2

Danish(i) 2 thi jeg agtede mig ikke at vide Noget iblandt Eder, uden Jesus Christus, og han korsfæstet;