1 Corinthians 12:5

Danish(i) 5 og der er Forskjel paa Tjenester, men Herren er den samme;