1 Corinthians 11:21

Danish(i) 21 thi under Maaltidet tager Enhver sin egen Nadvere forud, og den Ene hungrer, den Anden overæder sig.