Zephaniah 2:9

DSV_Strongs(i)
  9 H3651 Daarom H589 , [zo] [waarachtig] [als] Ik H2416 leef H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H430 , de God H3478 Israels H4124 : Moab H5467 zal zekerlijk zijn als Sodom H1121 , en de kinderen H5983 Ammons H6017 als Gomorra H4476 H2738 , een netelheide H4379 H4417 , en een zoutgroeve H8077 , en een verwoesting H5704 tot H5769 in eeuwigheid H7611 ! De overigen H5971 Mijns volks H962 [H8799] zullen ze beroven H3499 , en het overige H1471 Mijns volks H5157 [H8799] zal ze erfelijk bezitten.