Zechariah 1:21

DSV_Strongs(i)
  21 H559 [H8799] Toen zeide ik H4100 : Wat H935 [H8802] komen H428 die H6213 [H8800] maken H559 [H8799] ? En Hij sprak H559 [H8800] , zeggende H428 : Dat H7161 zijn de hoornen H834 , die H3063 Juda H2219 [H8765] verstrooid hebben H6310 , zodat H376 H3808 niemand H7218 zijn hoofd H5375 [H8804] ophief H428 ; maar deze H935 [H8799] zijn gekomen H853 om die H2729 [H8687] te verschrikken H7161 , om de hoornen H1471 der heidenen H3034 [H8763] neder te werpen H7161 , welke den hoorn H5375 [H8802] verheven hebben H413 tegen H776 het land H3063 van Juda H2219 [H8763] , om dat te verstrooien.