Romans 5:6-8

DSV_Strongs(i)
  6 G1063 Want G5547 Christus G2257 , als wij G2089 nog G772 krachteloos G5607 [G5752] waren G2596 , is te G2540 Zijner tijd G5228 voor G765 de goddelozen G599 [G5627] gestorven.
  7 G1063 Want G3433 nauwelijks G5100 zal iemand G5228 voor G1342 een rechtvaardige G599 [G5695] sterven G1063 ; want G5228 voor G18 den goede G5029 zal mogelijk G5100 iemand G2532 ook G5111 [G5719] bestaan G599 [G5629] te sterven.
  8 G1161 Maar G2316 God G4921 [G5719] bevestigt G1438 Zijn G26 liefde G1519 jegens G2248 ons G3754 , dat G5547 Christus G5228 voor G2257 ons G599 [G5627] gestorven is G2257 , als wij G2089 nog G268 zondaars G5607 [G5752] waren.