Revelation 6

DSV_Strongs(i)
  1 G2532 En G1492 [G5627] ik zag G3753 , toen G721 het Lam G3391 een G1537 van G4973 de zegelen G455 [G5656] geopend had G2532 , en G191 [G5656] ik hoorde G1520 een G1537 uit G5064 de vier G2226 dieren G3004 [G5723] zeggen G5613 , als G5456 een stem G1027 van een donderslag G2064 [G5736] : Kom G2532 en G991 [G5720] zie!
  2 G2532 En G1492 [G5627] ik zag G2532 , en G2400 [G5628] ziet G3022 , een wit G2462 paard G2532 , en G1909 G846 Die daarop G2521 [G5740] zat G2192 [G5723] , had G5115 een boog G2532 ; en G846 Hem G4735 is een kroon G1325 [G5681] gegeven G2532 , en G1831 [G5627] Hij ging uit G3528 [G5723] overwinnende G2532 , en G2443 opdat G3528 [G5661] Hij overwonne!
  3 G2532 En G3753 toen G1208 Het het tweede G4973 zegel G455 [G5656] geopend had G191 [G5656] , hoorde ik G1208 het tweede G2226 dier G3004 [G5723] zeggen G2064 [G5736] : Kom G2532 en G991 [G5720] zie!
  4 G2532 En G243 een ander G2462 paard G1831 [G5627] ging uit G4450 , dat rood G2532 was; en G846 dien G1909 G846 , die daarop G2521 [G5740] zat G1325 [G5681] , werd [macht] gegeven G1515 den vrede G2983 [G5629] te nemen G575 van G1093 de aarde G2532 ; en G2443 dat G240 zij elkander G4969 [G5661] zouden doden G2532 ; en G846 hem G3173 werd een groot G3162 zwaard G1325 [G5681] gegeven.
  5 G2532 En G3753 toen G5154 Het het derde G4973 zegel G455 [G5656] geopend had G191 [G5656] , hoorde ik G5154 het derde G2226 dier G3004 [G5723] zeggen G2064 [G5736] : Kom G2532 en G991 [G5720] zie G2532 ! En G1492 [G5627] ik zag G2532 , en G2400 [G5628] ziet G3189 , een zwart G2462 paard G2532 , en G1909 G846 die daarop G2521 [G5740] zat G2192 [G5723] , had G2218 een weegschaal G1722 in G846 zijn G5495 hand.
  6 G2532 En G191 [G5656] ik hoorde G5456 een stem G1722 in G3319 het midden G5064 van de vier G2226 dieren G3004 [G5723] , die zeide G5518 : Een maatje G4621 tarwe G1220 voor een penning G2532 , en G5140 drie G5518 maatjes G2915 gerst G1220 voor een penning G2532 ; en G91 [G5661] beschadig G1637 de olie G2532 en G3631 den wijn G3361 niet.
  7 G2532 En G3753 toen G5067 Het het vierde G4973 zegel G455 [G5656] geopend had G191 [G5656] , hoorde ik G5456 een stem G5067 van het vierde G2226 dier G3004 [G5723] , die zeide G2064 [G5736] : Kom G2532 en G991 [G5720] zie!
  8 G2532 En G1492 [G5627] ik zag G2532 , en G2400 [G5628] ziet G5515 , een vaal G2462 paard G2532 , en G1883 G846 die daarop G2521 [G5740] zat G846 , zijn G3686 naam G2288 was de dood G2532 ; en G86 de hel G190 [G5719] volgde G846 hem G3326 na G2532 . En G846 hun G1849 werd macht G1325 [G5681] gegeven G615 [G5658] om te doden G1909 tot G5067 het vierde G1093 [deel] der aarde G1722 , met G4501 zwaard G2532 , en G1722 met G3042 honger G2532 , en G1722 met G2288 den dood G2532 , en G5259 door G2342 de wilde beesten G1093 der aarde.
  9 G2532 En G3753 toen G3991 Het het vijfde G4973 zegel G455 [G5656] geopend had G1492 [G5627] , zag ik G5270 onder G2379 het altaar G5590 de zielen G4969 [G5772] dergenen, die gedood waren G1223 om G3056 het Woord G2316 Gods G2532 , en G1223 om G3141 de getuigenis G3739 , die G2192 [G5707] zij hadden.
  10 G2532 En G2896 [G5707] zij riepen G3173 met grote G5456 stem G3004 [G5723] , zeggende G2193 G4219 : Hoelang G40 , o heilige G2532 en G228 waarachtige G1203 Heerser G2919 [G5719] , oordeelt G2532 en G1556 [G5719] wreekt Gij G2257 ons G129 bloed G3756 niet G575 van G1909 degenen, die op G1093 de aarde G2730 [G5723] wonen?
  11 G2532 En G1538 aan een iegelijk G3022 werden lange witte G4749 klederen G1325 [G5681] gegeven G2532 , en G846 hun G4483 [G5681] werd gezegd G2443 , dat G2089 zij nog G3398 een kleinen G5550 tijd G373 [G5672] rusten zouden G2193 , totdat G2532 ook G846 hun G4889 mededienstknechten G2532 en G846 hun G80 broeders G3739 zouden G4137 [G5695] vervuld zijn G615 H , die gedood G3195 [G5723] zouden G615 [G5745] worden G5613 , gelijk G2532 als G846 zij.
  12 G2532 En G1492 [G5627] ik zag G3753 , toen G1623 Het het zesde G4973 zegel G455 [G5656] geopend had G2532 , en G2400 [G5628] ziet G1096 [G5633] , er werd G3173 een grote G4578 aardbeving G2532 ; en G2246 de zon G1096 [G5633] werd G3189 zwart G5613 als G5155 een haren G4526 zak G2532 , en G4582 de maan G1096 [G5633] werd G5613 als G129 bloed.
  13 G2532 En G792 de sterren G3772 des hemels G4098 [G5627] vielen G1519 op G1093 de aarde G5613 , gelijk G4808 een vijgeboom G846 zijn G3653 onrijpe vijgen G906 [G5719] afwerpt G5259 , als hij van G3173 een groten G417 wind G4579 [G5746] geschud wordt.
  14 G2532 En G3772 de hemel G673 [G5681] is weggeweken G5613 , als G975 een boek G1507 [G5746] , dat toegerold wordt G2532 ; en G3956 alle G3735 bergen G2532 en G3520 eilanden G2795 [G5681] zijn bewogen G1537 uit G846 hun G5117 plaatsen.
  15 G2532 En G935 de koningen G1093 der aarde G2532 , en G3175 de groten G2532 , en G4145 de rijken G2532 , en G5506 de oversten over duizend G2532 , en G1415 de machtigen G2532 , en G3956 alle G1401 dienstknechten G2532 , en G3956 alle G1658 vrijen G2928 [G5656] , verborgen G1438 zichzelven G1519 in G4693 de spelonken G2532 , en G1519 in G4073 de steenrotsen G3735 der bergen;
  16 G2532 En G3004 [G5719] zeiden G3735 tot de bergen G2532 en G4073 tot de steenrotsen G4098 [G5628] : Valt G1909 op G2248 ons G2532 , en G2928 [G5657] verbergt G2248 ons G575 van G4383 het aangezicht G1909 Desgenen, Die op G2362 den troon G2521 [G5740] zit G2532 , en G575 van G3709 den toorn G721 des Lams.
  17 G3754 Want G3173 de grote G2250 dag G846 Zijns G3709 toorns G2064 [G5627] is gekomen G2532 , en G5101 wie G1410 [G5736] kan G2476 [G5683] bestaan?