Revelation 5:12-14

DSV_Strongs(i)
  12 G3004 [G5723] Zeggende G3173 met een grote G5456 stem G721 : Het Lam G4969 [G5772] , Dat geslacht is G2076 [G5748] , is G514 waardig G2983 [G5629] te ontvangen G1411 de kracht G2532 , en G4149 rijkdom G2532 , en G4678 wijsheid G2532 , en G2479 sterkte G2532 , en G5092 eer G2532 , en G1391 heerlijkheid G2532 , en G2129 dankzegging.
  13 G2532 En G3956 alle G2938 schepsel G3739 , dat G1722 in G3772 den hemel G2076 [G5748] is G2532 , en G1722 op G1093 de aarde G2532 , en G5270 onder G1093 de aarde G2532 , en G3739 die G1909 in G2281 de zee G2076 [G5748] zijn G2532 , en G3956 alles G1722 , wat in G846 dezelve G191 [G5656] is, hoorde ik G3004 [G5723] zeggen G1909 : Hem, Die op G2362 den troon G2521 [G5740] zit G2532 , en G721 het Lam G2129 , zij de dankzegging G2532 , en G5092 de eer G2532 , en G1391 de heerlijkheid G2532 , en G2904 de kracht G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid.
  14 G2532 En G5064 de vier G2226 dieren G3004 [G5707] zeiden G281 : Amen G2532 . En G5064 de vier G1501 en twintig G4245 ouderlingen G4098 [G5627] vielen G2532 [neder], en G4352 [G5656] aanbaden G2198 [G5723] Dengene, Die leeft G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid.