Revelation 5

DSV_Strongs(i)
  1 G2532 En G1492 [G5627] ik zag G1909 in G1188 de rechter G1909 [hand] Desgenen, Die op G2362 den troon G2521 [G5740] zat G975 , een boek G1125 [G5772] , geschreven G2081 van binnen G2532 en G3693 van buiten G2696 [G5772] , verzegeld G2033 met zeven G4973 zegelen.
  2 G2532 En G1492 [G5627] ik zag G2478 een sterken G32 engel G2784 [G5723] , uitroepende G3173 met een grote G5456 stem G5101 : Wie G2076 [G5748] is G514 waardig G975 het boek G455 [G5658] te openen G2532 , en G846 zijn G4973 zegelen G3089 [G5658] open te breken?
  3 G2532 En G3762 niemand G1722 in G3772 den hemel G3761 , noch G1909 op G1093 de aarde G3761 , noch G5270 onder G1093 de aarde G1410 [G5711] , kon G975 het boek G455 [G5658] openen G3761 , noch G846 hetzelve G991 [G5721] [in] zien.
  4 G2532 En G1473 ik G2799 [G5707] weende G4183 zeer G3754 , dat G3762 niemand G514 waardig G2147 [G5681] gevonden was G975 , om dat boek G455 [G5658] te openen G2532 , en G314 [G5629] te lezen G3777 , noch G846 hetzelve G991 [G5721] [in] te zien.
  5 G2532 En G1520 een G1537 van G4245 de ouderlingen G3004 [G5719] zeide G3427 tot mij G2799 [G5720] : Ween G3361 niet G2400 [G5628] ; zie G3023 , de Leeuw G1537 , Die uit G5443 den stam G2455 van Juda G5607 [G5752] is G4491 , de Wortel G1138 Davids G3528 [G5656] , heeft overwonnen G975 , om het boek G455 [G5658] te openen G2532 , en G846 zijn G2033 zeven G4973 zegelen G3089 [G5658] open te breken.
  6 G2532 En G1492 [G5627] ik zag G2532 , en G2400 [G5628] ziet G1722 , in G3319 het midden G2362 van den troon G2532 , en G5064 van de vier G2226 dieren G2532 , en G1722 in G3319 het midden G4245 van de ouderlingen G721 , een Lam G2476 [G5761] , staande G5613 als G4969 [G5772] geslacht G2192 [G5723] , hebbende G2033 zeven G2768 hoornen G2532 , en G2033 zeven G3788 ogen G3739 ; dewelke G1526 [G5748] zijn G2033 de zeven G4151 geesten G2316 Gods G649 [G5772] , die uitgezonden zijn G1519 in G3956 alle G1093 landen.
  7 G2532 En G2064 [G5627] Het kwam G2532 , en G975 heeft het boek G2983 [G5758] genomen G1537 uit G1188 de rechter G1909 [hand] Desgenen, Die op G2362 den troon G2521 [G5740] zat.
  8 G2532 En G3753 als G975 Het dat boek G2983 [G5627] genomen had G4098 [G5627] , vielen G5064 de vier G2226 dieren G2532 en G5064 de vier G1501 en twintig G4245 ouderlingen G1799 voor G721 het Lam G2192 [G5723] [neder], hebbende G1538 elk G2788 citeren G2532 en G5552 gouden G5357 fiolen G1073 [G5723] , zijnde vol G2368 reukwerks G3739 , welke G1526 [G5748] zijn G4335 de gebeden G40 der heiligen.
  9 G2532 En G103 [G5719] zij zongen G2537 een nieuw G5603 lied G3004 [G5723] , zeggende G1488 [G5748] : Gij zijt G514 waardig G975 dat boek G2983 [G5629] te nemen G2532 , en G846 zijn G4973 zegelen G455 [G5658] te openen G3754 ; want G4969 [G5648] Gij zijt geslacht G2532 , en G2248 hebt ons G2316 Gode G59 [G5656] gekocht G1722 met G4675 Uw G129 bloed G1537 , uit G3956 alle G5443 geslacht G2532 , en G1100 taal G2532 , en G2992 volk G2532 , en G1484 natie;
  10 G2532 En G2248 Gij hebt ons G2257 onzen G2316 God G4160 [G5656] gemaakt G935 tot koningen G2532 en G2409 priesteren G2532 ; en G936 [G5692] wij zullen als koningen heersen G1909 op G1093 de aarde.
  11 G2532 En G1492 [G5627] ik zag G2532 , en G191 [G5656] ik hoorde G5456 een stem G4183 veler G32 engelen G2943 rondom G2362 den troon G2532 , en G2226 de dieren G2532 , en G4245 de ouderlingen G2532 ; en G846 hun G706 getal G2258 [G5713] was G3461 tien duizendmaal G3461 tien duizenden G2532 , en G5505 duizendmaal G5505 duizenden;
  12 G3004 [G5723] Zeggende G3173 met een grote G5456 stem G721 : Het Lam G4969 [G5772] , Dat geslacht is G2076 [G5748] , is G514 waardig G2983 [G5629] te ontvangen G1411 de kracht G2532 , en G4149 rijkdom G2532 , en G4678 wijsheid G2532 , en G2479 sterkte G2532 , en G5092 eer G2532 , en G1391 heerlijkheid G2532 , en G2129 dankzegging.
  13 G2532 En G3956 alle G2938 schepsel G3739 , dat G1722 in G3772 den hemel G2076 [G5748] is G2532 , en G1722 op G1093 de aarde G2532 , en G5270 onder G1093 de aarde G2532 , en G3739 die G1909 in G2281 de zee G2076 [G5748] zijn G2532 , en G3956 alles G1722 , wat in G846 dezelve G191 [G5656] is, hoorde ik G3004 [G5723] zeggen G1909 : Hem, Die op G2362 den troon G2521 [G5740] zit G2532 , en G721 het Lam G2129 , zij de dankzegging G2532 , en G5092 de eer G2532 , en G1391 de heerlijkheid G2532 , en G2904 de kracht G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid.
  14 G2532 En G5064 de vier G2226 dieren G3004 [G5707] zeiden G281 : Amen G2532 . En G5064 de vier G1501 en twintig G4245 ouderlingen G4098 [G5627] vielen G2532 [neder], en G4352 [G5656] aanbaden G2198 [G5723] Dengene, Die leeft G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid.