Revelation 21:24-26

DSV_Strongs(i)
  24 G2532 En G1484 de volken G4982 [G5746] , die zalig worden G1722 , zullen in G846 haar G5457 licht G4043 [G5692] wandelen G2532 ; en G935 de koningen G1093 der aarde G5342 [G5719] brengen G846 hun G1391 heerlijkheid G2532 en G5092 eer G1519 in G846 dezelve.
  25 G2532 En G846 haar G4440 poorten G3364 zullen niet G2808 [G5686] gesloten worden G2250 des daags G1063 ; want G1563 aldaar G3756 zal geen G3571 nacht G2071 [G5704] zijn.
  26 G2532 En G1391 zij zullen de heerlijkheid G2532 en G5092 de eer G1484 der volken G1519 G846 daarin G5342 [G5692] brengen.