Revelation 19:11-16

DSV_Strongs(i)
  11 G2532 En G1492 [G5627] ik zag G3772 den hemel G455 [G5772] geopend G2532 ; en G2400 [G5628] ziet G3022 , een wit G2462 paard G2532 , en G1909 Die op G846 hetzelve G2521 [G5740] zat G2564 [G5746] , was genaamd G4103 Getrouw G2532 en G228 Waarachtig G2532 , en G2919 [G5719] Hij oordeelt G2532 en G4170 [G5719] voert krijg G1722 in G1343 gerechtigheid.
  12 G1161 En G846 Zijn G3788 ogen G5613 waren als G5395 een vlam G4442 vuurs G2532 , en G1909 op G846 Zijn G2776 hoofd G4183 waren vele G1238 koninklijke hoeden G2192 [G5723] ; en Hij had G3686 een naam G1125 [G5772] geschreven G3739 , die G3762 niemand G1492 [G5758] wist G1508 , dan G846 Hij Zelf.
  13 G2532 En G4016 [G5772] Hij was bekleed G2440 met een kleed G129 , dat met bloed G911 [G5772] geverfd was G2532 ; en G846 Zijn G3686 naam G2564 [G5743] wordt genoemd G3056 het Woord G2316 Gods.
  14 G2532 En G4753 G3588 de heirlegers G1722 in G3772 den hemel G190 [G5707] volgden G846 Hem G1909 op G3022 witte G2462 paarden G1746 [G5765] , gekleed G3022 met wit G2532 en G2513 rein G1039 fijn lijnwaad.
  15 G2532 En G1537 uit G846 Zijn G4750 mond G1607 [G5736] ging G3691 een scherp G4501 zwaard G2443 , opdat G1722 G846 Hij daarmede G1484 de heidenen G3960 [G5661] slaan zou G2532 . En G846 Hij zal hen G4165 [G5692] hoeden G1722 met G4603 een ijzeren G4464 roede G2532 ; en G3961 [G5719] Hij treedt G3025 den wijnpersbak G3631 van den wijn G2372 des toorns G2532 en G3709 der gramschap G3841 des almachtigen G2316 Gods.
  16 G2532 En G2192 [G5719] Hij heeft G1909 op G2440 [Zijn] kleed G2532 en G1909 op G846 Zijn G3382 dij G3686 dezen Naam G1125 [G5772] geschreven G935 : Koning G935 der koningen G2532 , en G2962 Heere G2962 der heren.