Revelation 14:9-11

DSV_Strongs(i)
  9 G2532 En G5154 een derde G32 engel G846 is hen G190 [G5656] gevolgd G3004 [G5723] , zeggende G1722 met G3173 een grote G5456 stem G1536 : Indien iemand G2342 het beest G4352 [G5719] aanbidt G2532 en G846 zijn G1504 beeld G2532 , en G2983 [G5719] ontvangt G5480 het merkteken G1909 aan G846 zijn G3359 voorhoofd G2228 , of G1909 aan G846 zijn G5495 hand,
  10 G846 Die G2532 zal ook G4095 [G5695] drinken G1537 uit G3631 den wijn G2372 des toorn G2316 Gods G3588 , die G194 ongemengd G2767 [G5772] ingeschonken is G1722 , in G4221 den drinkbeker G846 Zijns G3709 toorns G2532 ; en G928 [G5701] hij zal gepijnigd worden G1722 met G4442 vuur G2532 en G2303 sulfer G1799 voor G40 de heilige G32 engelen G2532 en G1799 voor G721 het Lam.
  11 G2532 En G2586 de rook G846 van hun G929 pijniging G305 [G5719] gaat op G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid G2532 , en G2192 [G5719] zij hebben G3756 geen G372 rust G2250 dag G2532 en G3571 nacht G3588 , die G2342 het beest G4352 [G5723] aanbidden G2532 en G846 zijn G1504 beeld G2532 , en G1536 zo iemand G5480 het merkteken G846 zijns G3686 naams G2983 [G5719] ontvangt.