Psalms 95:4-7

DSV_Strongs(i)
  4 H3027 In Wiens hand H4278 de diepste plaatsen H776 der aarde H8443 zijn, en de hoogten H2022 der bergen zijn Zijne;
  5 H3220 Wiens ook de zee H6213 [H8804] is, want Hij heeft ze gemaakt H3027 ; en Zijn handen H3006 hebben het droge H3335 [H8804] geformeerd.
  6 H935 [H8798] Komt H7812 [H8691] , laat ons aanbidden H3766 [H8799] en nederbukken H1288 [H8799] ; laat ons knielen H6440 voor H3068 den HEERE H6213 [H8802] , Die ons gemaakt heeft.
  7 H430 Want Hij is onze God H5971 , en wij zijn het volk H4830 Zijner weide H6629 , en de schapen H3027 Zijner hand H3117 . Heden H6963 , zo gij Zijn stem H8085 [H8799] hoort,