Psalms 91:5-10

DSV_Strongs(i)
  5 H3372 [H8799] Gij zult niet vrezen H6343 voor den schrik H3915 des nachts H2671 , voor den pijl H3119 , die des daags H5774 [H8799] vliegt;
  6 H1698 Voor de pestilentie H652 , die in de donkerheid H1980 [H8799] wandelt H6986 ; voor het verderf H6672 , dat op den middag H7736 [H8799] verwoest.
  7 H6654 Aan uw zijden H505 zullen er duizend H5307 [H8799] vallen H7233 , en tien duizend H3225 aan uw rechterhand H5066 [H8799] ; tot u zal het niet genaken.
  8 H5869 Alleenlijk zult gij het met uw ogen H5027 [H8686] aanschouwen H8011 ; en gij zult de vergelding H7563 der goddelozen H7200 [H8799] zien.
  9 H3068 Want Gij, HEERE H4268 ! zijt mijn Toevlucht H5945 ! Den Allerhoogste H7760 [H8804] hebt gij gesteld H4583 tot uw Vertrek;
  10 H7451 U zal geen kwaad H579 [H8792] wedervaren H5061 , en geen plage H168 zal uw tent H7126 [H8799] naderen.