Psalms 62:5-8

DSV_Strongs(i)
  5 H5315 [062:6] Doch gij, o mijn ziel H1826 [H8798] ! zwijg H430 Gode H8615 ; want van Hem is mijn verwachting.
  6 H6697 [062:7] Hij is immers mijn Rotssteen H3444 en mijn Heil H4869 , mijn Hoog Vertrek H4131 [H8735] ; ik zal niet wankelen.
  7 H430 [062:8] In God H3468 is mijn Heil H3519 en mijn Eer H6697 ; de Rotssteen H5797 mijner sterkte H4268 , mijn Toevlucht H430 is in God.
  8 H982 [H8798] [062:9] Vertrouw H6256 op Hem te aller tijd H5971 , o gij volk H8210 H0 ! Stort H3824 ulieder hart H8210 [H8798] uit H6440 voor Zijn aangezicht H430 ; God H4268 is ons een Toevlucht H5542 . Sela.