Proverbs 8:22-29

DSV_Strongs(i)
  22 H3068 De HEERE H7069 [H8804] bezat H7225 Mij [in] [het] beginsel H1870 Zijns wegs H6924 , voor H4659 Zijn werken, van toen aan.
  23 H5769 Ik ben van eeuwigheid H5258 [H8738] af gezalfd geweest H7218 ; van den aanvang H6924 , van de oudheden H776 der aarde aan.
  24 H2342 [H8797] Ik was geboren H8415 , als de afgronden H4599 nog niet waren, als nog geen fonteinen H3513 [H8737] waren, zwaar H4325 van water;
  25 H2022 Aleer de bergen H2883 [H8717] ingevest waren H6440 , voor H1389 de heuvelen H2342 [H8797] was Ik geboren.
  26 H776 Hij had de aarde H6213 [H8804] nog niet gemaakt H2351 , noch de velden H7218 , noch de aanvang H6083 van de stofjes H8398 der wereld.
  27 H8064 Toen Hij de hemelen H3559 [H8687] bereidde H2329 , was Ik daar; toen Hij een cirkel H6440 over het vlakke H8415 des afgronds H2710 [H8800] beschreef;
  28 H7834 Toen Hij de opperwolken H4605 van boven H553 [H8763] vestigde H5869 ; toen Hij de fonteinen H8415 des afgronds H5810 [H8800] vastmaakte;
  29 H3220 Toen Hij der zee H2706 haar perk H7760 [H8800] zette H4325 , opdat de wateren H6310 Zijn bevel H5674 [H8799] niet zouden overtreden H4144 ; toen Hij de grondvesten H776 der aarde H2710 [H8800] stelde;