Numbers 21:27-30

DSV_Strongs(i)
  27 H559 [H8799] Daarom zeggen zij H4911 [H8802] , die spreekwoorden gebruiken H935 [H8798] : Komt H2809 tot Hesbon H1129 [H8735] ; men bouwe H3559 [H8709] en bevestige H5892 de stad H5511 van Sihon!
  28 H784 Want er is een vuur H3318 [H8804] uitgegaan H2809 uit Hesbon H3852 ; een vlam H7151 uit de stad H5511 van Sihon H398 [H8804] ; zij heeft verteerd H6144 Ar H4124 der Moabieten H1181 , [en] de heren der hoogten H769 van de Arnon.
  29 H188 Wee H4124 u, Moab H5971 ! Gij, volk H3645 Kamoz H6 [H8804] zijt verloren H1121 ! Hij heeft zijn zonen H6412 , die ontliepen H1323 , en zijn dochters H7622 in de gevangenis H5414 [H8804] geleverd H5511 aan Sihon H4428 , den koning H567 der Amorieten.
  30 H3384 [H8799] En wij hebben hen nedergeveld H2809 ! Hesbon H6 [H8804] is verloren H1769 tot Dibon H8074 [H8686] toe; en wij hebben hen verwoest H5302 tot Nofat H4311 toe, welke tot Medeba toe [reikt].