Nehemiah 3:28-30

DSV_Strongs(i)
  28 H4480 Van H5921 boven H5483 H8179 de Paardenpoort H2388 [H8689] verbeterden H3548 de priesteren H376 , een iegelijk H5048 tegenover H1004 zijn huis.
  29 H310 Daarna H2388 [H8689] verbeterde H6659 Zadok H1121 , de zoon H564 van Immer H5048 , tegenover H1004 zijn huis H310 . En na H2388 [H8689] hem verbeterde H8098 Semaja H1121 , de zoon H7935 van Sechanja H8104 [H8802] , de bewaarder H4217 H8179 van de Oostpoort.
  30 H310 Na H2388 [H8689] hem verbeterden H2608 Hananja H1121 , de zoon H8018 van Selemja H2586 , en Hanun H1121 , de zoon H6764 van Zalaf H8345 , de zesde H8145 , een andere H4060 maat H310 . Na H2388 [H8689] hem verbeterde H4918 Mesullam H1121 , de zoon H1296 van Berechja H5048 , tegenover H5393 zijn kamer.