Matthew 5:17-28

DSV_Strongs(i)
  17 G3543 [G5661] Meent G3361 niet G3754 , dat G2064 [G5627] Ik gekomen ben G3551 , om de wet G2228 of G4396 de profeten G2647 [G5658] te ontbinden G3756 ; Ik ben niet G2064 [G5627] gekomen G2647 [G5658] , om [die] te ontbinden G235 , maar G4137 [G5658] te vervullen.
  18 G1063 Want G281 voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G2193 G302 : Totdat G3772 de hemel G2532 en G1093 de aarde G3928 [G5632] voorbijgaan G3364 , zal er niet G1520 een G2503 jota G2228 noch G3391 een G2762 tittel G575 van G3551 de wet G3928 [G5632] voorbijgaan G2193 G302 , totdat G3956 het alles G1096 [G5638] zal zijn geschied.
  19 G1437 Zo G3739 wie G3767 dan G3391 een G5130 van deze G1646 minste G1785 geboden G3089 [G5661] zal ontbonden G2532 , en G444 de mensen G3779 alzo G1321 [G5661] zal geleerd hebben G1646 , [die] zal de minste G2564 [G5701] genaamd worden G1722 in G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen G1161 ; maar G302 zo G3739 wie G4160 [G5661] [dezelve] zal gedaan G2532 en G1321 [G5661] geleerd hebben G3778 , die G3173 zal groot G2564 [G5701] genaamd worden G1722 in G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen.
  20 G1063 Want G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G3754 : G3362 Tenzij G5216 uw G1343 gerechtigheid G4119 G4052 [G5661] overvloediger zij G1122 , dan der Schriftgeleerden G2532 en G5330 der Farizeen G1519 , dat gij in G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen G3364 geenszins G1525 [G5632] zult ingaan.
  21 G191 [G5656] Gij hebt gehoord G3754 , dat G744 [tot] de ouden G4483 [G5681] gezegd is G3756 : Gij zult niet G5407 [G5692] doden G1161 ; maar G302 zo G3739 wie G5407 [G5661] doodt G1777 , [die] zal strafbaar G2071 [G5704] zijn G2920 door het gericht.
  22 G1161 Doch G1473 Ik G3004 [G5719] zeg G5213 u G3754 : G3956 Zo wie G1500 te onrecht G846 op zijn G80 broeder G3710 [G5746] toornig is G1777 , die zal strafbaar G2071 [G5704] zijn G2920 door het gericht G1161 ; en G3739 G302 wie G846 tot zijn G80 broeder G2036 [G5632] zegt G4469 : Raka G1777 ! die zal strafbaar G2071 [G5704] zijn G4892 door den groten raad G1161 ; maar G3739 G302 wie G2036 [G5632] zegt G3474 : Gij dwaas G1777 ! die zal strafbaar G2071 [G5704] zijn G1519 door G1067 het helse G4442 vuur.
  23 G1437 Zo G3767 gij dan G4675 uw G1435 gave G1909 zult op G2379 het altaar G4374 [G5725] offeren G2546 , en aldaar G3415 [G5686] gedachtig wordt G3754 , dat G4675 uw G80 broeder G5100 iets G2596 tegen G4675 u G2192 [G5719] heeft;
  24 G863 [G5628] Laat G1563 daar G4675 uw G1435 gave G1715 voor G2379 het altaar G2532 , en G5217 [G5720] gaat heen G1259 [G5649] , verzoent u G4412 eerst G4675 met uw G80 broeder G2532 , en G2064 [G5631] komt G5119 dan G4374 [G5720] en offert G4675 uw G1435 gave.
  25 G2468 [G5749] Weest G5035 haastelijk G2132 [G5723] welgezind G4675 [jegens] uw G476 wederpartij G2193 , terwijl G3755 gij nog G3326 met G846 hem G1722 op G3598 den weg G1488 [G5748] zijt G3379 H ; opdat G476 de wederpartij G3379 niet G4571 misschien u G2923 den rechter G3860 [G5632] overlevere G2532 , en G2923 de rechter G4571 u G5257 den dienaar G3860 [G5632] overlevere G2532 , en G1519 gij in G5438 de gevangenis G906 [G5701] geworpen wordt.
  26 G281 Voorwaar G3004 [G5719] , Ik zeg G4671 u G1564 : Gij zult daar G3364 geenszins G1831 [G5632] uitkomen G2193 G302 , totdat G2078 gij den laatsten G2835 penning G591 [G5632] zult betaald hebben.
  27 G191 [G5656] Gij hebt gehoord G3754 , dat G744 [van] de ouden G4483 [G5681] gezegd is G3756 : Gij zult geen G3431 [G5692] overspel doen.
  28 G1161 Maar G1473 Ik G3004 [G5719] zeg G5213 u G3754 , dat G3956 zo wie G1135 een vrouw G991 [G5723] [aan] ziet G4314 , om G846 dezelve G1937 [G5658] te begeren G2235 , die heeft alrede G3431 H overspel G1722 in G846 zijn G2588 hart G846 met haar G3431 [G5656] gedaan.