Matthew 23:16-26

DSV_Strongs(i)
  16 G3759 Wee G5213 u G5185 , gij blinde G3595 leidslieden G3588 , die G3004 [G5723] zegt G3739 G302 : Zo wie G3660 [G5661] gezworen zal hebben G1722 bij G3485 den tempel G2076 [G5748] , dat is G3762 niets G1161 ; maar G3739 G302 zo wie G3660 [G5661] gezworen zal hebben G1722 bij G5557 het goud G3485 des tempels G3784 [G5719] , die is schuldig.
  17 G3474 Gij dwazen G2532 en G5185 blinden G1063 , want G5101 wat G2076 [G5748] is G3187 meerder G5557 , het goud G2228 , of G3485 de tempel G5557 , die het goud G37 [G5723] heiligt?
  18 G2532 En G3739 G1437 zo wie G3660 [G5661] gezworen zal hebben G1722 bij G2379 het altaar G2076 [G5748] , dat is G3762 niets G1161 ; maar G302 zo G3739 wie G3660 [G5661] gezworen zal hebben G1722 bij G1435 de gave G1883 G846 , die daarop G3784 [G5719] is, die is schuldig.
  19 G3474 Gij dwazen G2532 en G5185 blinden G1063 , want G5101 wat G3187 is meerder G1435 , de gave G2228 , of G2379 het altaar G1435 , dat de gave G37 [G5723] heiligt?
  20 G3767 Daarom G3660 [G5660] wie zweert G1722 bij G2379 het altaar G3660 [G5719] , die zweert G1722 bij G846 hetzelve G2532 , en G1722 bij G3956 al G1883 G846 wat daarop is.
  21 G2532 En G3660 [G5660] wie zweert G1722 bij G3485 den tempel G3660 [G5719] , die zweert G1722 bij G846 denzelven G2532 , en G1722 bij G846 Dien G2730 [G5723] , Die daarin woont.
  22 G2532 En G3660 [G5660] wie zweert G1722 bij G3772 den hemel G3660 [G5719] , die zweert G1722 bij G2362 den troon G2316 Gods G2532 , en G1722 bij G1883 G846 Dien, Die daarop G2521 [G5740] zit.
  23 G3759 Wee G5213 u G1122 , gij Schriftgeleerden G2532 en G5330 Farizeen G5273 , gij geveinsden G3754 , want G586 [G5719] gij vertient G2238 de munte G2532 , en G432 de dille G2532 , en G2951 den komijn G2532 , en G863 [G5656] gij laat na G926 het zwaarste G3551 der wet G2920 , [namelijk] het oordeel G2532 , en G1656 de barmhartigheid G2532 , en G4102 het geloof G5023 . Deze dingen G1163 [G5713] moest men G4160 [G5658] doen G2548 , en de andere G3361 niet G863 [G5721] nalaten.
  24 G5185 Gij blinde G3595 leidslieden G2971 , die de mug G1368 [G5723] uitzijgt G1161 , en G2574 den kemel G2666 [G5723] doorzwelgt.
  25 G3759 Wee G5213 u G1122 , gij Schriftgeleerden G2532 en G5330 Farizeen G5273 , gij geveinsden G3754 , want G2511 [G5719] gij reinigt G1855 het buitenste G4221 des drinkbekers G2532 , en G3953 des schotels G1161 , maar G2081 van binnen G1073 [G5719] zijn zij vol G1537 van G724 roof G2532 en G192 onmatigheid.
  26 G5185 Gij blinde G5330 Farizeer G2511 [G5657] , reinig G4412 eerst G1787 wat binnen G4221 in den drinkbeker G2532 en G3953 den schotel G2443 is, opdat G2532 ook G1622 het buitenste G846 derzelve G2513 rein G1096 [G5638] worde.