Luke 14:7-11

DSV_Strongs(i)
  7 G1161 En G3004 [G5707] Hij zeide G4314 tot G2564 [G5772] de genoden G3850 een gelijkenis G1907 [G5723] , aanmerkende G4459 , hoe G4411 zij de vooraanzittingen G1586 [G5710] verkozen G3004 [G5723] ; zeggende G4314 tot G846 hen:
  8 G3752 Wanneer G5259 gij van G5100 iemand G1519 ter G1062 bruiloft G2564 [G5686] genood zult zijn G2625 [G5686] , zo zet u G3361 niet G1519 in G4411 de eerste zitplaats G3379 ; opdat niet misschien G1784 een waardiger G4675 dan gij G5259 van G846 hem G2564 [G5772] genood G5600 [G5753] zij;
  9 G2532 En G2064 [G5631] hij, komende G4571 , die u G2532 en G2564 [G5660] hem genood heeft G4671 , tot u G2046 [G5692] zegge G1325 [G5628] : Geef G5129 dezen G5117 plaats G2532 ; en G5119 gij alsdan G756 [G5672] zoudt beginnen G3326 met G152 schaamte G2078 de laatste G5117 plaats G2722 [G5721] te houden.
  10 G235 Maar G3752 wanneer G2564 [G5686] gij genood zult zijn G4198 [G5679] , ga heen G377 [G5657] en zet u G1519 in G2078 de laatste G5117 plaats G2443 ; opdat G3752 , wanneer G2064 [G5632] hij komt G4571 , die u G2564 [G5761] genood heeft G4671 , hij tot u G2036 [G5632] zegge G5384 : Vriend G4320 H , ga G511 hoger G4320 [G5628] op G5119 . Alsdan G4671 zal het u G1391 eer G2071 [G5704] zijn G1799 voor G4873 H degenen, die met G4671 u G4873 [G5740] aanzitten.
  11 G3754 Want G3956 een iegelijk G1438 , die zichzelven G5312 [G5723] verhoogt G5013 [G5701] , zal vernederd worden G2532 ; en G1438 die zichzelven G5013 [G5723] vernedert G5312 [G5701] , zal verhoogd worden.