Leviticus 23:34-36

DSV_Strongs(i)
  34 H1696 [H8761] Spreek H1121 tot de kinderen H3478 Israels H559 [H8800] , zeggende H2568 H6240 : Op den vijftienden H3117 dag H7637 van deze zevende H2320 maand H2282 zal het feest H5521 der loofhutten H7651 zeven H3117 dagen H3068 den HEERE zijn.
  35 H7223 Op den eersten H3117 dag H6944 zal een heilige H4744 samenroeping H5656 H4399 zijn; geen dienstwerk H6213 [H8799] zult gij doen.
  36 H7651 Zeven H3117 dagen H3068 zult gij den HEERE H801 vuurofferen H7126 [H8689] offeren H8066 ; op den achtsten H3117 dag H6944 zult gij een heilige H4744 samenroeping H3068 hebben, en zult den HEERE H801 vuuroffer H7126 [H8686] offeren H6116 ; het is een verbodsdag H5656 H4399 ; gij zult geen dienstwerk H6213 [H8799] doen.
Reformed Dating