Leviticus 19:34

DSV_Strongs(i)
  34 H1616 De vreemdeling H1481 [H8802] , die als vreemdeling bij u verkeert H249 , zal onder u zijn als een inboorling H157 [H8804] van ulieden; gij zult hem liefhebben H1616 als uzelven; want gij zijt vreemdeling H776 H4714 geweest in Egypteland H3068 ; Ik ben de HEERE H430 , uw God!